Regulamin serwera Minecraft

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego nieprzestrzegania!


 1. Definicje
 • MOW oznacza skrót od nazwy „MyOtherWorld".
 • Mianem Gracza określa się osobę, która wchodzi na serwer Minecraft MOW przy użyciu odpowiedniego oprogramowania.
 • Mianem Administratora określa się Gracza z możliwością moderacji działań Graczy na serwerze Minecraft MOW.
 • Mianem H@ określa się Gracza, posiadającego pełne uprawnienia na serwerze Minecraft MOW.
 • Ban - czasowa blokada możliwości grania na serwerze Minecraft MOW
 • Perm - stała blokada możliwości grania na serwerze Minecraft MOW
 • Kick - wyrzucenie Gracza z serwera Minecraft MOW
 1. Postanowienia Ogólne
 • Gracz logując się na serwer Minecraft MOW zna i akceptuje treść Regulaminu.
 • Serwer Minecraft MOW jest dostępny dla Graczy posiadających oryginalną wersję gry Minecraft bez żadnych opłat.
  W przypadku Graczy bez powyższej wersji, wymagana jest rejestracja pod adresem: http://myotherworld.net/rejestracja
 • Administrator nie ma prawa wglądu do prywatnej korespondencji Graczy .
 • O zdjęciu blokady decyduje Administrator, który nadał blokadę lub H@.
 • Zezwala się H@ podejmowania decyzji innych niż przedstawione w Regulaminie, zgodnie z własnym uznaniem.
 1. Prawa Gracza
 • Gracz ma prawo do zgłoszenia łamania regulaminu przez innych Graczy i/lub Administratora kontaktując się z innym Administratorem lub H@.
 • Gracz ma prawo do złożenia apelacji od nałożonej na niego blokady kontaktując się z Administratorem, który nadał mu blokadę lub z H@.
 • Gracz ma prawo posiadać maksymalnie 2 konta przypisane do jednego adresu IP.
 1. Obowiązki Gracza
 • Gracz ma obowiązek zachowywać kulturę osobistą oraz nie przeszkadzać innym Graczom w grze.
 • Gracz ma obowiązek niezwłocznie powiadamiać Administratora lub H@ o wszelkich błędach w działaniu serwera Minecraft MOW.
 • Gracz ma obowiązek korzystać z serwera Minecraft MOW bez używania programów i/lub modyfikacji wspomagających grę.
 • Gracz ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo swojego konta. Administrator lub H@ nie odpowiada za nieautoryzowany dostęp z użyciem loginu i/lub hasła Gracza do konta na serwerze Minecraft MOW.
  W tym przypadku Gracz ponosi wszelkie idące za tym konsekwencje.
 • Gracz ma obowiązek stosować się do poleceń Administratora.
 • W przypadku wykonywania przez Gracza poniższych czynności Administrator lub H@ ma prawo do nadania kary zgodnej z poniższą listą:

Lp.

Czynność

Kara

1

Reklama innego serwera Minecraft

Perm

2

Stosowanie oprogramowania ułatwiającego grę, tzw. „Cheatów”

Perm

3

Tworzenie i/lub korzystanie z dodatkowych kont (tzw. „multikonta”) w celu ominięcia nadanej kary

Perm – wszystkie konta Gracza

4

Obraza Gracza lub Administratora

Stała blokada pisania / Ban - do 30 dni

5

Spam / Duplikowanie wiadomości na czacie

Kick / Stała blokada pisania

6

Podszywanie się pod innego Gracza

Ban - do 14 dni

7

Nadmierne wysyłanie treści powszechnie uważanych za obraźliwe, nieuprzejme, czy nieodpowiednie

Kick / Stała blokada pisania

8

Tzw. „Flood” (np. dddsdssaasdss)

Kick / Stała blokada pisania

9

Zakłócanie porządku na serwerze

Kick / Ban do 7 dni / Stała blokada pisania

10

Niestosowanie się do poleceń Administratora

Kick / Ban do 6 godzin

11

Nadmierne pisanie na czacie przy użyciu wielkich liter

Kick / Stała blokada pisania

12

Używanie komendy /helpop w nieodpowiedni sposób

Blokada dostępu do komendy /helpop

13

Wykorzystywanie błędów map bez ich zgłoszenia

Usunięcie wszystkich uzyskanych czasów na arenie

14

Wykorzystywanie błędów wtyczek serwera Minecraft MOW bez ich zgłoszenia

Reset statystyk Gracza / Ban do 7 dni / Perm

15

Wykorzystywanie innych błędów serwera Minecraft MOW / klienta gry wpływających na rozgrywkę bez ich zgłoszenia

Ban do 30 dni / Perm

16

Reklamowanie kont YouTube, Twitch, Hitbox i innych, które nie współpracują z serwerem Minecraft MOW

Kick / Stała blokada pisania

17

Tworzenie i korzystanie z nicku powszechnie uważanego za obraźliwy, nieuprzejmy, czy nieodpowiedni

Zmiana nicku / Kick / Perm

18

Publikowanie realnych danych Gracza bez ich zgody

Ban do 30 dni / Perm

 1. Prawa Administratora
 • Administrator ma prawo korzystać z udogodnień posiadania rangi pod warunkiem, że jest to zgodne z Regulaminem.
 • Decyzje Administratora / H@ są ostateczne i nie podlegają dyskusji, chyba, że nie są zgodne z Regulaminem.
 1. Obowiązki Administratora
 • Administrator ma obowiązek znać i przestrzegać Regulamin.
 • Administrator ma obowiązek moderować działania graczy zgodnie z Regulaminem.
 • Administrator ma obowiązek zgłaszać nietypowe przypadki do H@.
 • Administrator ma obowiązek zachowywać się w sposób godnie reprezentujący serwer Minecraft MOW i dbać o jego dobry wizerunek.
 • Administrator ma obowiązek traktować wszystkich graczy w równy sposób.
 • Administrator ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w życiu serwera.